Navigácia

Pracovné ponuky

Voľné pracovné miesta

Škola/školské zariadenie: Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov
Sídlo: Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
 
kategória

 

Majster odbornej výchovy v odbore kuchár

podkategória  
druh pracovného pomeru hlavný pracovný  pomer
doba trvania pracovného pomeru pracovný pomer od 1.2.2021 na dobu určitú 
pracovný úväzok v hod./týždeň 37,5 hod. týždenne 
kvalifikačné predpoklady

min. stredoškolské vzdelanie (maturita + výučný list v odbore)

alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa + vyučný lisť v odbore kuchár

požadované doklady žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis,                                                  doklady o vzdelaní, potvrdenie o praxi,   potvrdenie o telesnej spôsobilosti                    a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia,         do zamestnania v zmysle zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov         v znení neskorších predpisov,   pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene                          a doplnení niektorých zákonov.
íné súvisiace požiadavky  
 komunikatívnosť, frexibilita,
 samostatnosť, dôslednosť
Termín podania žiadosti Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou                     alebo e-mailom do 27.1.2021
Vypracoval: PhDr. Eva Barnová
Dňa: 11. januára 2021
 
Kontakty: PhDr. Eva Barnová
telefón 054/488 51 26
e-mail skola@sosehs.sk

 

V prípade uchádzačov o zamestnanie, ide o predzmluvné vzťahy, ktoré obsahujú osobné údaje a prevádzkovateľ ich môže spracovávať bez súhlasu dotknutej osoby.

Z toho dôvodu si chceme ako prevádzkovateľ ponechať osobné údaje v informačnom systéme databázy v rozsahu životopisu, motivačného listu a žiadosti po dobu troch rokov.

Plnenie informačnej povinnosti

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3
  Bardejov
  Úradné hodiny:
  administratíva, sekretariát školy, ekon. úsek:
  7,30 - 15,30 hod.
  Recepcia školy: 6.30 - 18.30 hod.
  skola@sosehs.sk
 • +421/054/488 51 26 /recepcia/
  +421/054/472 38 30 /sekretariát/

  fax: +421/054/472 38 30

  +421/054/472 24 90 /ĽUDOVÁ JEDÁLEŇ/

Fotogaléria školy