Navigácia

 • Účasť žiakov 3. A triedy na kongrese v Bardejovských Kúpeľoch

  Pečeň a metabolický syndróm, Deti a obezita, Problematika výživy u pacientov s obezitou a ďalšie zaujímavé témy si vypočuli naši žiaci na Dňoch praktickej obezitológie a metabolického syndrómu

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Ďakujeme Slovenskej barmanskej asociácii a jej sponzorom za balíček produktov, ktoré využijeme na motiváciu vo vyučovacom procese

 • Oznámenie o konaní II. kola prijímacích skúšok

  Riaditeľka Strednej odbornej školy ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka v Bardejove po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodla o konaní

  II. kola prijímacích skúšok

  na nenaplnený počet miest pre žiakov 1. ročníka v školskom roku 2021/2022:

   

  študijné odbory:

  - 6323 K hotelová akadémia – 7 miest

  - 6325 M ekonomické lýceum – 1 miesto

  - 6444 K čašník, servírka – 3 miesta

   

  učebné odbory:

  - 2964 H cukrár – 2 miesta

  - 6444 H čašník, servírka – 3 miesta

  - 6445 H kuchár – 3 miesta.

   

  Termín podania prihlášky pre uchádzačov do 2. kola prijímacieho konania 

  na nenaplnený počet miest je do 18. 6. 2021.

  II. kolo prijímacích skúšok sa bude konať dňa 22. 6. 2021

  podľa schválených kritérií.

  Rozhodnutia o prijatí budú odoslané uchádzačom do 25. 6. 2021.

   

  Bardejov 01. 06. 2021                                                                                      Ing. Helena Ferková, riaditeľka školy

 • Dnes naši maturanti úspešne absolvovali maturitnú skúšku z anglického jazyka na úrovni B2

 • Dnes sme sa rozlúčili s našimi maturantmi a ocenili tých najúspešnejších v prospechu a v aktivitách organizovaných školou i mimo nej

  Prajeme Vám veľa úspechov vo Vašom ďalšom osobnom aj profesijnom živote.

  Ďakujeme.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Dnes sme sa rozlúčili s našimi maturantmi a ocenili tých najúspešnejších v prospechu a v aktivitách organizovaných školou i mimo nej.

 • Pohybové aktivity našich žiakov počas pandémie

  Pohybové aktivity našich žiakov počas pandémie

  Posilňovanie doma, turistika, lyžovanie, beh na lyžiach, bicyklovanie, korčuľovanie alebo prechádzka, ale aj práca doma, okolo domu, na záhrade patrí k pohybovej aktivite. To všetko je veľmi prospešné pre naše zdravie.

  Aký výsledok by sme dosiahli pri spočítaní všetkých krokov a kilometrov počas logdown?

  Dôležitý nie je výsledok, ale pohybová aktivita!

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Pohybové aktivity našich žiakov počas pandémie.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Domáca príprava pokrmov našich žiakov v rámci online hodín v odbore kuchár 3. C

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Príprava pokrmov v rámci online hodín v odbore kuchár 3. C.

 • Výsledky grantového programu #zlepšimeto 2021

  Výsledky grantového programu #zlepšimeto 2021

  Naši žiaci, členovia ŽŠR získali v súťaži #zlepšimeto 2021, ktorú zorganizovala Rada mládeže Prešovského kraja, za vypracovanie grantového programu finančnú podporu na vytvorenie chillroom v našej škole.

  V rámci druhého ročníka grantovej schémy na podporu činnosti žiackych školských rád RMPK prijalo 18 projektov. 

  Na základe kvality vypracovaných projektov rozhodla hodnotiaca komisia o rozdelení čiastky 4877,44 € pre 11 projektov.

  Hodnotiaci proces v grantovom programe #zlepšimeto 2021 pozostával z hodnotiacich posudkov 2 nezávislých hodnotiteľov a ich posúdením v hodnotiacej komisii. Tá pozostávala zo zástupcov Prešovského samosprávneho kraja, Iuventy - Slovenského inštitútu mládeže a Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

  Blahoželáme a prajeme príjemné chvíle strávené v "chillroome".

 • Prezenčná forma odborného výcviku (5 + 1) spojená s online vzdelávaním žiakov v Ľudovej jedálni v odbore čašník 1. C, 1. F, 3. C

 • Ponúkame Vám pomaturitné špecializačné štúdium v odbore daňové služby a v odbore kuchár

 • Výnimočný úspech v celoštátnom kole SOČ

  Výnimočný úspech v celoštátnom kole SOČ

  Stredoškolská odborná činnosť v tomto školskom roku priniesla výnimočne nový rozmer prezentácie a vystupovania talentovaných žiakov v dištančnej forme. Celoštátna prehliadka, ktorá sa konala 27. – 30. apríla 2021 v 17 súťažných odboroch v oblasti prírodovedných, technických, humanitných a spoločenskovedných odborov, priniesla najlepšie výsledky súťažiacim práve z nášho kraja.

  Žiaci si podľa pokynov pripravili ústnu prezentáciu a obhajobu práce, ktorú v následnej diskusii pred členmi odborných hodnotiacich komisií obhajovali. Hodnotená bola odborná a obsahová úroveň práce, použitie argumentácie a dôkazov, formálna stránka práce, úroveň spracovania a dokumentácie, používanie odbornej terminológie, využitie práce, prezentácia práce a obhajoba v diskusii.

  Naša žiačka Erika Huňadyová spolu so svojím gamifikovaným projektom Supervýživátor, ktorý vznikol v spolupráci a pod vedením odbornej konzultantky MVDr. Lenky Dubivskej, postúpila do finálneho - celoštátneho kola a v tomto kole projekt, ako aj samotná obhajoba komisiu natoľko zaujali, že si Erika aj pri silnej konkurencii svojich rovesníkov z celého Slovenska vybojovala krásne 1. miesto v odbore Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie.

  Touto cestou by sme sa chceli poďakovať vedeniu britskej spoločnosti Sparkol za podporu vo forme softvéru VideoScribe, Ranovi Shterninovi a prof. Melovi Rosenbergovi za poskytnutie Premium konta na platforme Ourboox.

  Erike srdečne blahoželáme a prajeme mnoho ďalších úspechov v odbornej činnosti.

 • Takéto pochúťky sme vytvorili v rámci dištančného vzdelávania a domácej prípravy pokrmov - my žiaci 2. C v odbore kuchár

 • Činnosť Žiackej školskej rady v šk. roku 2020/2021

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Činnosť Žiackej školskej rady v šk. roku 2020/2021.

 • Ako písať úspešné projekty

  Ako písať úspešné projekty

  V rámci školenia projektového manažmentu v dňoch  8. – 9.  4. 2021 ku grantovej výzve #zlepšimeto pre žiakov stredných škôl zorganizovala Rada mládeže Prešovského kraja videokonferenciu, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci: Dorothea Dančišinová z II. E triedy a Stanislav Soroka z I. E triedy odboru ekonomické lýceum.

  Obsahom školenia boli témy:  ako písať a realizovať projekty tak, aby boli úspešné, ako si zvoliť správne kroky pri plánovaní projektu, ako správne nastaviť projektové ciele, aktivity a rozpočet.

 • Úspech našich žiakov v Olympiáde podnikový hospodár

  V mesiaci marec 2021 sa žiaci študijného odboru ekonomické lýceum Sebastián Haluška, Miriam Babuščáková, Michaela Vancová a Viktória Polončáková zo IV. E triedy zúčastnili online školského kola Olympiády podnikový hospodár, ktorú organizovala EU v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach. 

  Všetci naši žiaci boli úspešní a postúpili do celoslovenského kola. Zároveň im tento postup zaručil prijatie na 1. stupeň bakalárskeho štúdia na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach BEZ POVINNOSTI VYKONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK.

  K tomuto úspechu im srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov v štúdiu na VŠ.  

 • Nazrite do zákulisia IT organizácií

  Nazrite do zákulisia IT organizácií

  Milé študentky,

  už po ôsmy raz organizujeme pri príležitosti Medzinárodného dňa dievčat a žien v IT kariérny deň pre stredoškoláčky Girl's Day. Tento rok sa podujatie uskutoční 22. apríla 2021.

  Prostredníctvom Girl's Day môžete nazrieť do zákulisia IT organizácií a spoločností a zistiť, čo vám sektor nových technológií kariérne ponúka.

  Keďže pandemická situácia je stále dosť nevyspytateľná, rozhodli sme sa ôsmy ročník uskutočniť kompletne v ONLINE forme. Uvedomujeme si však, že sa jedná o formát, v ktorom je zvlášť dôležité klásť dôraz na momenty prekvapenia a zaujatia. Vytvorili sme preto približne dvojhodinový program vysielaný naživo z nášho Girl's Day štúdia, dopĺňaný krátkymi videami, interaktívnymi vstupmi, diskusiou a tiež možnosťou vyhrať zaujímavé ceny. Dozviete sa aj o osobných skúsenostiach žien a dievčat, ktoré už v IT pracujú alebo sa IT rozhodli študovať.   

  Čo pre aktívnu účasť potrebujete  urobiť?

  • Každé dievča sa musí v termíne 1. 4. - 15. 4. samostatne zaregistrovať na webovej stránke www.girlsday.sk, na svoj e-mail dostane potvrdenie o registrácii a informáciu, ako sa k podujatiu pripojiť.
  • Program začína 22. apríla o 10:00 hod. a bude v trvaní približne dve hodiny.
  • Program môže sledovať každá študentka samostatne (z domu počas dištančného vzdelávania alebo v škole v pc učebni so slúchadlami) alebo môžete program sledovať spoločne (premietanie na stenu, interaktívna tabuľa a pod.). V prípade spoločného premietania by malo mať každé dievča vlastný mobil/tablet aby mohlo prostredníctvom aplikácie sli.do komunikovať.

  Ak Vás zaujímajú naše ďalšie aktivity pre stredoškoláčky, kliknite si na náš web alebo nás sledujte na sociálnych sieťach facebook a instagram.

  V prípade záujmu o ďalšie informácie som Vám k dispozícii.

  S pozdravom

  Lenka Kohútová

  https://ci4.googleusercontent.com/proxy/o07-0zjCOWYJufIZFbyYazZPbZ0WTaGBy9a4DElCEPbwEmKRA2E8zPO7X1UXIHbC_W8dLhZ-WR-30NE7ptk_S5lH9USYg9JoyR_Tt3ZViDWpxavC4RsP=s0-d-e1-ft#https://www.ajtyvit.sk/wp-content/uploads/2019/06/signature_logo.png

  e: kohutova@ajtyvit.sk

  t: +421 915 087 243

  www.ajtyvit.sk https://ci3.googleusercontent.com/proxy/kKjJJlsr9-KxXnrY8IkVsHD1CaB8ZaaWxsH5R9O1UDF9s5j6rc80VO82Nhc0yUFzjtiSDx2lWHzv2v6Ii7zkxyNJ_N0HwFxCcE5VgaAw4EDdkZCAtdqz71dJkw=s0-d-e1-ft#https://www.ajtyvit.sk/wp-content/uploads/2019/06/signature_facebook.png https://ci3.googleusercontent.com/proxy/kaqX4pwaTc27wEovrn7tfCY31gGCkrevs5pK9UuoZ5kqLTwPVe5rABXMqVQMTwtGEH-RNVIQB_GR3CflhzVMDLduik-chRTqKdOlrE8ppUW-NLHaw3Y_mYQTZ0Y=s0-d-e1-ft#https://www.ajtyvit.sk/wp-content/uploads/2019/06/signature_instagram.png https://ci4.googleusercontent.com/proxy/eOIGRSQOHARqRxOfcM5OUJSIPdfInKqExPxW9VgxsKKYnZgC0RS8m_SkIRPjbkMFfUpXYj7bRYwEFSwvcuB-2mClWN7AS47SD9avfH2NgN3MlYT4MBtRPZ4HfQ=s0-d-e1-ft#https://www.ajtyvit.sk/wp-content/uploads/2019/06/signature_linkedin.png

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3
  Bardejov
  Úradné hodiny:
  administratíva, sekretariát školy, ekon. úsek:
  7,30 - 15,30 hod.
  Recepcia školy: 6.30 - 18.30 hod.
  skola@sosehs.sk
 • +421/054/488 51 26 /recepcia/
  +421/054/472 38 30 /sekretariát/

  fax: +421/054/472 38 30

  +421/054/472 24 90 /ĽUDOVÁ JEDÁLEŇ/

Fotogaléria školy