Navigácia

Galéria Naši úspešní

Galéria našich najúspešnejších žiakov

Katarína Čechová

Ivana Idžová

Lenka Hostová

Štefan Ťažký

Ingrid Adamišinová

Katarína Semanišinová

Ľuboslava Hankovská

Ján Velgos

Hotelová akadémia J. Andraščíka je škola aktívna. Jej študenti sa zapájajú do rôznych súťaží celoslovenskej, ale i medzinárodnej pôsobnosti. V každom školskom roku vynikol nejeden študent, ktorý výnimočným spôsobom reprezentoval školu. Od školského roku 2005/2006 sme každý rok zviditeľnili a ocenili jednu študentskú osobnosť. Postupne vznikal nápad výnimočné úspechy zaznamenať a uchovať. A tak sme vytvorili galériu študentov, ktorej sme dali meno Naši úspešní. Galéria bola slávnostné odhalená pri príležitosti osláv 50. výročia vzniku školy 11. 11. 2011.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3
  Bardejov
  Úradné hodiny:
  administratíva, sekretariát školy, ekon. úsek:
  7,30 - 15,30 hod.
  Recepcia školy: 6.30 - 18.30 hod.
  skola@sosehs.sk
 • +421/054/488 51 26 /recepcia/
  +421/054/472 38 30 /sekretariát/

  fax: +421/054/472 38 30

  +421/054/472 24 90 /ĽUDOVÁ JEDÁLEŇ/

Fotogaléria školy