Navigácia

Zdravá výživa

Implementácia Národného akčného plánu v prevencii obezity na roky 2015 – 2025

do výchovno vzdelávacieho procesu na Hotelovej akadémii Jána Andraščíka

 

Prioritné oblasti a opatrenia Národného akčného plánu v prevencii obezity na roky 2015 – 2025

Prioritné oblasti Národného akčného plánu v prevencii obezity na roky 2015 – 2025 sa týkajú dvoch hlavných rizikových faktorov chronických neprenosných ochorení, ktorými sú výživa a fyzická aktivita.

Jedná sa o:

1. Podporu zdravého štartu do života

2. Podporu zdravšieho prostredia v školách

3. Dostupnosť zdravej voľby potravín pre deti

4. Obmedzenie vystavenia detí reklame na jedlo/nápoje s vysokým obsahom tukov, cukrov a soli

5. Informovanosť a vzdelávanie rodičov detí o vyváženom spôsobe stravovania a tzv. správnej voľbe potravín

6. Podpora fyzickej aktivity

7. Monitorovanie  a hodnotenie výživový stav detí/ dospelých a ich správania.

 

Aktivity k  prevencii obezity

 

 • prednášky na tému Poruchy príjmu potravy u stredoškoláka, Predchádzame obezite, Správna výživa
 • odborné nástenky s tematikou správnej výživy a obezity, kód zdravého srdca, deň mlieka a ďalšie
 • príspevky  do školského rozhlasu (deň mlieka, svetový deň výživy...)
 • meranie TK, ℅  COHb v pľúcach,  ℅ podkožného tuku žiakom aj učiteľom
 • podpora predaja mliečnych výrobkov a ovocia v školskom bufete
 • športové aktivity: športový deň školy, futbalový zápas, bedmintonový, volejbalový a stolnotenisový turnaj pre študentov a pedagógov, športové krúžky,
 • podpora aktivity „na bicykli do školy“.

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3
  Bardejov
  Úradné hodiny:
  administratíva, sekretariát školy, ekon. úsek:
  7,30 - 15,30 hod.
  Recepcia školy: 6.30 - 18.30 hod.
  skola@sosehs.sk
 • +421/054/488 51 26 /recepcia/
  +421/054/472 38 30 /sekretariát/

  fax: +421/054/472 38 30

  +421/054/472 24 90 /ĽUDOVÁ JEDÁLEŇ/

Fotogaléria školy