Navigácia

Konzultácie

Čas určený na konzultácie so zákonnými zástupcami žiakov

P.č.

Priezvisko a meno

Deň

Čas

1.

Akbariová Renáta, Ing.

streda

14.10-15.10

2.

Barnová Eva, PhDr.

pondelok

14.10-15.10

3.

Bartoš Štefan, Ing.

utorok

14.10-15.10

4.

Bartošová Patrícia, Mgr.

pondelok

14.10-15.10

5.

Čuláková Kvetoslava, Mgr.

pondelok

14.10-15.10

6.

Dubivská Lenka, MVDr.

pondelok

14.10-15.10

7.

Duhanová Alena, PhDr.

pondelok

14.10-15.10

8.

Dzubáková Monika, Mgr.

utorok

14.10-15.10

9.

Ferková Helena, Ing.

pondelok

14.10-15.10

10.

Gajdošová Magdaléna, Ing.

pondelok

14.10-15.10

11.

Gracová Antónia, Mgr.

pondelok

14.10-15.10

12.

Hasarová Miroslava, PaedDr.

utorok

14.10-15.10

13.

Hüblerová Ingrid, Ing.

pondelok

14.10-15.10

14.

Kačmaríková Marianna, Mgr.

pondelok

14.10-15.10

15.

Kriššová Dagmar, Ing.

pondelok

14.10-15.10

16.

Krumlovská Jarmila, RNDr.

pondelok

14.10-15.10

17.

Lacek Pavol, Mgr.

štvrtok

14.10-15.10

18.

Mačejová Anna, Ing.

pondelok

14.10-15.10

19.

Marcin Stanislav, Mgr.

utorok

14.10-15.10

20.

Michalčinová Iveta, Ing.

pondelok

14.10-15.10

21.

Mudrová Mária, Mgr.

utorok

14.10-15.10

22.

Olejárová Dominika, Mgr.

streda

14.10-15.10

23.

Pochová Gabriela, Ing.

pondelok

14.10-15.10

24.

Prokopčáková Ľuboslava, Mgr.

utorok

14.10-15.10

25.

Schaderová Mária, Ing.

utorok

14.10-15.10

26.

Sidorjaková Adriana, Mgr.

streda

14.10-15.10

27.

Stajochová Galina, Ing.

pondelok

14.10-15.10

28.

Šimcová Martina, Ing.

utorok

14.10-15.10

29.

Štefančíková Ivona, Mgr.

pondelok

14.10-15.10

30.

Štrausová Adriana, Mgr.

streda

14.10-15.10

31.

Tkačivská Mária, Ing.

pondelok

14.10-15.10

32.

Vaľková Katarína, MVDr.

streda

14.10-15.10

33.

Želinský Martin, Mgr.

utorok

14.10-15.10

34.

Klimkovská Mária, Bc.

utorok

14.10-15.10

35.

Krausová Kvetoslava, Bc.

utorok

14.10-15.10

36.

Magerová Danka, Bc.

utorok

14.10-15.10

37.

Molčan Jaroslav, Bc.

utorok

14.10-15.10

38.

Počureková Magdaléna, Bc.

utorok

14.10-15.10

39.

Zajacová Mária, Bc.

utorok

14.10-15.10

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3
  Bardejov
  Úradné hodiny:
  administratíva, sekretariát školy, ekon. úsek:
  7,30 - 15,30 hod.
  Recepcia školy: 6.30 - 18.30 hod.
  skola@sosehs.sk
 • +421/054/488 51 26 /recepcia/
  +421/054/472 38 30 /sekretariát/

  fax: +421/054/472 38 30

  +421/054/472 24 90 /ĽUDOVÁ JEDÁLEŇ/

Fotogaléria školy