Navigácia

Organizácia školy

Vedenie školy

Vedenie školy

Ing. Helena Ferková
riaditeľka školy - životopis

Ing. Martina Šimcová
zástupkyňa riaditeľky školy

Ing. Mária Schaderová
zástupkyňa riaditeľky školy

PhDr. Eva Barnová 

zástupkyňa riaditeľky školy pre technicko-ekonomické činnosti

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3
  Bardejov
  Úradné hodiny:
  administratíva, sekretariát školy, ekon. úsek:
  7,30 - 15,30 hod.
  Recepcia školy: 6.30 - 18.30 hod.
  skola@sosehs.sk
 • +421/054/488 51 26 /recepcia/
  +421/054/472 38 30 /sekretariát/

  fax: +421/054/472 38 30

  +421/054/472 24 90 /ĽUDOVÁ JEDÁLEŇ/

Fotogaléria školy